ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚੂਪੇ ਪੂਰੇ ਲਾਊਗੀ | ਚੂਪੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦਊਂਗੀ | Luchi Jatti | Luchi Janta

author Jatti   1 нед. назад
44 views

0 Like   0 Dislike

ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ll ਦੇਖੋ ...

Luchi janta Records

Jatti ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ,funny punjabi jokes | Luchi Jatti | Luchi Janta | Jatti

ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ,funny punjabi jokes | Jatti Like facebook Page https://www.facebook.com/Subscribe-On-Youtube-Luchi-Jatti-Channel-1881433641868985/

ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਆ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕ ਲੈਲਾ | L...

Jatti ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਆ | ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕ ਲੈ...

ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਆ | ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕ ਲੈਲਾ | Jatti Like facebook Page https://www.facebook.com/Subscribe-On-Youtube-Luchi-Jatti-Channel-1881433641868985/

ਕੁੜੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ , non veg funny audio | Luchi Jatti | Luchi Janta | Jatti

ਕੁੜੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ , non veg funny audio

ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚੂਪੇ ਪੂਰੇ ਲਾਊਗੀ | ਚੂਪੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦਊਂਗੀ

Comments for video: